Cheatinfo.de - PC Game Cheats, Hints and Codes
Homepage  |  Latest PC Cheats  |  Cheatbook  |  Games Index  |  Links  |  Contact  |  Download  |  Search
Browse By PC Games Index:   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  #

Cat Dungeon Cheats

Cat Dungeon

Cheat Codes:
------------
Submitted by: David K.

Direction Input Walkthrough - All Levels:
-----------------------------------------
Written by Na

-=Introduction=-
Move with:
* U = UP
* D = DOWN
* L = LEFT
* R = RIGHT

Make sure your character or objects that are pushed, stop moving 
before making another move.

-=Level 1=-
LUUUU LULLU URRU

-=Level 2=-
RRRUL URDLL LLLUU UUUUL URRRR RRRRU

-=Level 3=-
LUUUR DLDDR RURUL ULLRR DRDDL ULLUL LU

-=Level 4=-
RUUUL LDDRR RRLDD LUURU LLLUR DDRRD DLLLL LLLUL LLLUR RRRDR
DRRUU UU

-=Level 5=-
RURUU ULDDL LLLDD DURRR URDDD DULUU LLU

-=Level 6=-
LLLUU DRRRR RRULD LLLLL UURUL DLUUU DDDRR RRUUU UUULD DDLLL
LUUUU URRU

-=Level 7=-
UUDRR RURRD LDRLL UUUUU URULL LULDD DURUR RRDDR RUU

-=Level 8=-
LUUUU RRURR DDLUU LLLDL DDRRR UULLL UURRR URRDD LLLLL ULDRD
RRURR RRRLL LLLDD DRRRU LLLUU URRDR RRRRU LLLLD LLLDD RRLUU
RRRUR RRRUU U

-=Level 9=-
LULLU LURDR DRRUR URDLD LLURR UUUUR DDLDR URDLD RRDDD LLULU
UURUR RRRU

-=Level 10=-
LLLRR DRRUU DLLUL LDRRR LULLR DRRUL LLRDR RDDDL LULDR DLLUL
DDLLU URRUU

-=Level 11v
LUUUR URRDL DDDDL LLLLL LLLRR DLURR UUUUR RLLDD DLLUU ULLRD
DRRUU URRDL LDDDD RRRLU UUURR DDDDD UULLD DDLLU ULLUU RU

-=Level 12v
LUUUD RRRRU ULRRR RDLLU LDLLL DDLUU RURRR RDRDD RLUUL LULLL
LLLLL ULLDD RDRRR RRRRU U

-=Level 13v
DRRRD DLDLU RUURR RRRRL LLDLU UUUDD LLLLL LRUUR RRRDD RDDRR
UUUUD LLUUU ULLLL LDDDD RRUUD LLUUU URRUU

-=Level 14=-
RUULL LLDDU ULURR RRRLL LDDRR RDLLU LDRRD DDLUU RUULL DRDDR
UUURU ULLLL ULDRD LDRRU LLLDD DRRRD LLLLU LLDRR RDRRR UUUUU
DDDDD LLLLL LLLDR RRRUU UU

-=Level 15v
UULLR DRDDD RRULD DRUUU LLDDD RDLLL LDDLU URRUL ULDRU ULDRD
DRRRD DDDUU UULUR ULLLU

-=Level 16v
DRRRL URRUR DDDDD LUURU ULLLL RRDDL DDDRR LUURD LDDRU RDRRR
UURRR LLDDL LLUUU LLLU

-=Level 17=-
LUUUU DRRRD DDRRL UUURR RUUUU UDDLD DLLLL LRRRR RUURU LLLRD
RDUUR UUURR RDDDR DLLUU LLDDR RRLDD UULLU UUULL LUU

-=Level 18=-
RRRUU UULLL LUDRR RDDLL LLUUU DDLLR UUUUR RRDLL LLUUU

-=Level 19=-
RRURR RRRRL LLLLU URRRR UULLL UUDRR RDDLL DRULL LUUDR RRRDL
DDRUU LLLUU LLUUR RDLLD DDDDD RRRRR RRUUR UURRD DLLLR UURUU
LLLLU U

-=Level 20=-
DDRUU LLURR DDRRR RUULD DLLLL LLLUU RULLL LLLRD DDLDR RRRRR
RRRRU ULDRD DLLLL UULLU UUURR RRRRD RDDLL LLULD DRRRD UULUL
LUULL LLUU

-=Level 21=-
UULDD RRRRU LLLUU UURUD DDRRR UUURR RRURD DLDLL ULLLD DDRRR
RRRLL LLLUU URRRD RRRRR LLDDD URRUR RUULL LU

-=Level 22=-
DRDRU LDDDD LDRRR UUULL UUURR RURRL LDDDR DDLLL DDDLL URRUU
URRRU RRDDR DLLLL LLLLL RRRUU RRRRR UUU

-=Level 23=-
DLLLL LLULD DDDRR RRDRR RUUUL URRDD DLULL UURRR DRRUL LLLLL
LLULL DRRRR RDDRR RUUUL DDDLU ULURR RRRDR RDLLU RDLLL LULLL
LLDDL DLLLL DDRLU URRRR URUUR RRRRR LLDRR RRDRU RRULL LDLLD
LUUUR RRULD LLLLL UULLD DLDLD DRRLU URURU URRU

-=Level 24=-
RRRLL UURRR UULRR RDDLL DDRRL UULUU URU

-=Level 25=-
URRRD LUUUU RURRR DDDDL LLDLD DDLUR URRDR DDDLL LLLLU UURDD
DUUUR DDDLL UURRD DRDDR RRRUU LDDLL LRRUU LULLU LULU

-=Level 26=-
UURUU LLRUU UUUDD LLDDD DUUUL LLDRR RLLUU UUULL URRRR U

-=Level 27=-
LDLLU UUUUR RRDDL LLLDL UUUUU ULRDD DDDUR RRDRR RRDLU LLURR
DRUUR LDDLD LLDDL UURRD LDRUU UUURR U

-=Level 28=-
URULL URURU URRRR URDDL LURUU RRRDL LDLLL LRUUU UUDRD LLLLL
ULLDD DRRRR RRRRR LDDRU RDLDL LLLLL LLULD RDDLU RRRRR RULLD
RDDUU LURDR ULLLL UUULL ULDRR RUU

-=Level 29=-
DLRRR RLDLD LDLUL UURRU URUUL LDLLD DDDDL LLDDR RDRDR LULUR
UURDR UDLLD LLLUU DRRUU UUUUR RDDRR UUUUU URRUR UUURR U

-=Level 30=-
LRDRD DRUDD LLDLL LLUUU UDLUR DDLLL LLLLL UUUUU LURRL DRDDL
DDRDD RRRRU UURDL DLLDD RDLLL LLLUU RDDRR RURUU UURRD UULDD
DRDLL DDDRD DLLDL LLLLL LLLLU UURDD DRRRR RRRUR RUULD DDUUL
LLLUU

-=End=-
Thanks for viewing this guide!
 
Submit your codes!
Having Cat Dungeon codes, tips and tricks we dont have yet?
Submit them through our form
 
Visit CheatBook for Cat Dungeon Cheat Codes, Hints, Walkthroughs or Game Cheats
 
PC Games, PC Game Cheats, Video Games, Cheat Codes, Cheat, FAQs, Walkthrough
Spotlight: New Version CheatBook DataBase 2024
CheatBook DataBase 2024 is a freeware cheat code tracker that makes hints, tips, tricks and cheats (for PC Cheats, Walkthroughs, PSP, Sega, iPhone, Wii U, Playstation, Playstation 2, XBox, Playstation 3, Nintendo 64, DVD, Gameboy Advance, Gameboy Color, N-Gage, Nintendo DS, gamecube, XBox 360, Dreamcast, Super Nintendo) easily accessible from one central location. (Release date January 07, 2024) - All Cheats and Codes inside from the first CHEATBOOK January 1998 until today. More Infos
 
   
© 1998 - 2024 Cheatinfo.de  |  Privacy Policy  |  Links  |  Game Trainers  |  Submit Cheats
Affilates Sites:  Cheatbook  |  Cheatchannel  |  Cheatbook Magazine
Top Cheats:   Just Cause 3 Cheats  |  Left 4 Dead 2  |  Call of Duty: Black Ops III Cheats  |  Dead Rising 2  |  Moshi Monsters  |  Far Cry 4 Cheats